Revuma

 • Revuma Technology s.r.o.

  Fotovoltaické systémy

  Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě

 • Revuma Technology s.r.o.

  Kotle, kamna a tepelná čerpadla

  Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo

 • Revuma Technology s.r.o.

  Dešťovka – dešťová a odpadní voda

  Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.

 • Revuma Technology s.r.o.

  Zelená střecha

  Dotace na výstavbu zelených střech na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele

  Čím se zabýváme

  Revuma Technology s.r.o.

  pomáháme vám ve světě dotací pro rodinné domy, bytové domy a SVJ. Pro rodinné domy se průměrná dotace pohybuje od 480.000,-KČ až 1.720.000,-KČ. Pro bytové domy ve vlastnictví fyzických osob jsou průměrné dotace i přes 1,5 mil. KČ. U SVJ můžou dosáhnout několika miliónů.

  Jsme zapsáni jako specialista NZÚ: NZÚ specialisté

  Naše specializace

  Moderní ekologické vytápění

  ASHIV30P

  ASHIV50P